Hviezdoslavov Kubín

Dňa 14. 3. 2024 sa uskutočnilo školské kolo postupovej súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín pre II. stupeň ZŠ. Všetci súťažiaci predviedli výkony plné pozitívneho zápalu, úprimného nadšenia a radosti, dôsledne dbali na dodržiavanie prozodických vlastností reči. Ich individuálna prezentácia bola demonštráciou poctivej prípravy po postupe z triednych kôl.            

            Všetkým zúčastneným gratulujeme a zároveň sa už tešíme na ich reprezentáciu v okresnom kole.

Výsledky:

II. kategória – POÉZIA:

  1. miesto: Michaela Péteryová (VI. B)
  2. miesto: Vanda Vašková (V. A)
  3. miesto: Michal Čakan (V. A)

II. kategória – PRÓZA:

  1. miesto: Laura Zubeková (V. C)
  2. miesto: Tomáš Mendel (V. B)
  3. miesto: Jakub Prítrský (VI. A)

III. kategória – POÉZIA:

  1. miesto: Adam Beťko (8. C)
  2. miesto: Izabela Dinušová (8. A)
  3. miesto: Nina Siposová (8. A)

III. kategória – PRÓZA:

  1. miesto:          –
  2. miesto: Klaudia Kundrátová (7. A)
  3. miesto: Matej Skalský (8. C)

                                                                                                         Mgr. Ján Dano a kolektív PK SJL