Návšteva predškolákov na našej škole

Nedávno zavítali na našu školu budúci prváčikovia zo škôlok Ožvoldíkova, Cabanova, Pri kríži a Fedákova.

   Pre detičky pripravili naše pani učiteľky a páni učitelia pekný program. Detičky si zacvičili a zatancovali v telocvični, pozreli si „príšerky“ pod mikroskopmi v biologickej učebni, zahrali sa na interaktívnej podlahe a spolu s našimi prváčikmi sa zapojili do vyučovacieho procesu. Okrem zážitkov si odniesli aj pamätné listy, ktoré im budú pripomínať návštevu našej školy.   

Detičkám sa na našej škole veľmi páčilo a už teraz sa tešíme na skoré stretnutie.

Kolektív učiteľov ZŠ Pri kríži