SLÁVNOSTNÁ IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV

Všetci vieme, že každý prvák sa stane riadnym žiakom  až vtedy, keď prejde tradičným rituálom  prijímania za žiaka školy.

28. február sa preto stal významným dňom v živote  1.A, 1.B a 1.C triedy.  Slávnostná imatrikulácia  sa konala v priestoroch veľkej telocvične za prítomnosti pani riaditeľky a zástupkyne školy, predsedníčky výboru Rady rodičov a hostí z MÚ v Dúbravke. Počas slávnosti všetci žiaci  preukázali vedomosti, ktoré získali na hodinách slovenského jazyka, matematiky, prvouky, hudobnej a telesnej výchovy. Zložili imatrikulačný sľub, ktorým sa zaviazali, že si budú vzorne plniť svoje žiacke povinnosti a zároveň budú pyšní na to, že sú žiakmi ZŠ, Pri kríži.

Triedne pani učiteľky a vychovávateľky boli právom hrdé na skvelé výkony, ktoré ich žiaci v programe   predviedli.  Veríme, že prváčikom ostanú krásne spomienky na deň, kedy boli slávnostne prijatí a zapísaný do zoznamu žiakov našej školy.

Triedne učiteľky 1. ročníka