Karneval

6.2. sa v rámci popoludnia v ŠKD uskutočnil v školskej telocvični fašiangový karneval pre celý prvý stupeň. Deti prišli v nápaditých maskách a užili si zábavu v spoločnosti nášho hosťa Klauna Aďa, ktorý si pre deti pripravil rôzne súťaže a zábavné disciplíny. Každé dieťa, ktoré sa karnevalu zúčastnilo, dostalo horalku, ktoré boli zakúpené z prostriedkov ZRPŠ.