Poďakovanie

Dovoľte nám, aby sme sa Vám úprimne poďakovali za Vašu ochotu a pochopenie, ktoré ste prejavili poskytnutím Mikulášskych darčekov pre klientov DS Pri kríži. Som rada, že i v tejto dobe sú ľudia, ktorí sa radi  podelili a urobili tak  iných šťastných.  Vážim si Vašu štedrosť  a milo ma prekvapilo, že sa zapojili i  žiaci druhého stupňa.

Citujem z emailu pani Ďurajovej,  kultúrnej referentky  a koordinátorke projektov.

„Veľmi pekne vám všetkým ešte raz ďakujeme, balíčky v podobe sladkosti našich seniorov veľmi potešili. A pridala i pár fotografií.“

Prajeme Vám všetkým veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a radosti v živote.

Mgr. Adriana Benická, Beáta Oškerová