December 2023

Zaspomínajme si spoločne na posledný mesiac v roku 2023…

Našu školu navštívil už tradične Mikuláš a priniesol veľa radosti do každej triedy. Na prvom stupni mali deti pre mikulášsku družinu zloženú z neposedných čertov a krásnych anjelov pripravené pesničky a tančeky. Na druhom stupni žiaci riešili hádanky. Všetci boli potom odmenení sladkosťou.

7. decembra sa niektorí žiaci boli pozrieť na vianočnú Viedeň.

15. decembra sme sa po dlhšej prestávke všetci stretli na mini vianočných trhoch našej školy na krásnej akcii Vianoce Pri kríži. Mohli sme si kúpiť prekrásne ozdôbky, ikebany a iné výrobky, ktoré boli dielom našich detí pod vedením ich triednych učiteľov a šikovných pani vychovávateliek. V predvianočnej atmosfére sme si pochutnali na oblátkach, chlebíkoch, cesnakových uzloch a ohriali sme sa teplým čajom či punčom. Strávili sme spoločne príjemné chvíle a užili sme si vzájomnú blízkosť. V tento deň prebiehal i vianočný florbalový turnaj.

V posledný deň pred vianočnými prázdninami sa žiaci 8.A a 8.C boli spoločne naladiť na Vianoce na vianočných trhoch v Bratislave.

Veríme, že nás čaká ďalší úspešný rok a už teraz sa tešíme na december 2024.