Novembrové akcie v ŠKD

V týždni 20.11.-24.11. sme v ŠKD organizovali každoročne veľmi obľúbený kurz lezenia na lezeckej stene K2. Účasť bola veľká.

30.11. sme pre deti v školskej jedálni zorganizovali burzu hračiek, na ktorú si mohli priniesť svoje hračky a za symbolickú cenu ich predať svojim kamarátom z ŠKD. Týmto ich už nevyužité hračky dostali druhú šancu a zároveň urobili radosť novým majiteľom.

V týždni od 20.11.-24.11.2023 naša škola organizovala dobročinnú zbierku pre útulok Slobody zvierat na Poliankach. Deti nezabudli ani na opustených psíkov a priniesli im rôzne maškrty, hračky, obojky.. Ďakujeme