VŠETKOVEDKO

VEĽKÝ SÚBOJ O NAJMÚDREJŠIEHO MEDZI NAJBYSTREJŠÍMI

Tento rok súťaž VŠETKOVEDKO oslavuje svoje 15. narodeniny. Srdečne gratulujeme! Radi sa zapájame každý rok.

Z našej školy sa prihlásilo do súťaže 43 detí. Tento utorok sme sa zišli v našej školskej jedálni, aby sa deti s chuťou „zahryzli“ do zaujímavých úloh. Deti sa už veľmi tešili. Predovšetkým pre druhákov to bolo niečo nové – nepoznané. Všetci si mohli preveriť svoje vedomosti a logické myslenie. Úlohy boli opäť všestranné, poučné a pre deti veľmi zaujímavé. Úžasné je na nich to, že atraktívne spájajú reálny život s vyučovacími predmetmi v problémových úlohách. Tiež si deti precvičujú čítanie s porozumením. Deti získavajú skúsenosti s vypĺňaním testových hárkov a učia sa aj zvládať stres. Každý si môže pozrieť svoje výsledky už 21. decembra pomocou svojho kódu. Tešíme sa na budúci rok.

Mgr. Angelika Krajčovičová

koordinátorka súťaže