Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

V dňoch 17.10.2023 a 19.10.2023 sa uskutočnilo školské kolo postupovej súťaže Olympiáda zo slovenského jazyka, ktorá bola určená žiakom 8. a 9.ročníka.

            Do školského kola OSJL sa prihlásilo 19 žiakov, ktorí 17.10.2023 absolvovali prvú -písomnú časť súťaže. Písomný test obsahoval 25 otázok, na vypracovanie ktorých mali žiaci 35 minút. Všetci zúčastnení sa stali úspešnými riešiteľmi, avšak do druhej časti súťaže postúpili iba tí žiaci, ktorí dosiahli úspešnosť v prvej časti nad 80%.

            Druhá – ústna časť súťaže sa uskutočnila 19.10.2023, ktorej sa zúčastnilo 7 žiakov. Prvé kolo ústnej časti bolo zamerané na transformáciu textu, v ktorej mali žiaci daný text pretvoriť na správu a využiť informačný slohový postup. Druhé kolo bolo zamerané na tvorbu a následny prednes rečníckeho prejavu. Všetci súťažiaci vystúpili s hodnotnými rečníckymi prejavmi, ktoré boli naozaj na vysokej úrovni.

            Komisia zložená z vyučujúcich slovenského jazyka a literatúry mala ťažkú úlohu pri hodnotení a vyhlasovaní výsledkov súťaže. Nakoniec sa jednohlasne zhodli a vybrali víťazov školského kola Olympiády zo slovenského jazyka.

Umiestnenie žiakov bolo nasledovné:

1. miesto: Ľudmila FRATRIČOVÁ (9.A) – 47 bodov /55 bodov

2. miesto: Šimon SZABÓ (9.A) – 46 bodov

3. miesto: Diana ŠULVOVÁ (8.A) – 38 bodov

                 Tomáš PIVKA (8.C) – 38 bodov

Víťazom srdečne blahoželáme a Ľudke Fratričovej držíme palce na okresnom kole, v ktorom bude reprezentovať našu školu. 😊

Mgr. Katarína Rabajdová