Týždeň športu

V školskom klube detí sme sa zapojili do týždňa športu, kde sme zorganizovali dňa 26.9. Jumping – skákanie na malých trampolínach, 27.9. – atletiku a 29.9. – tanečné popoludnie.