Technické múzeum a schönbrunské záhrady

Dňa 18.05.2023 sa žiaci siedmeho ročníka zúčastnili fyzikálno – dejepisnej exkurzie vo Viedni. Žiaci navštívili technické múzeum a krásne schönbrunské záhrady.

Technické múzeum vo Viedni nie je klasickým typom múzea tak, ako ho poznáme u nás. Niekoľko tematicky rozdelených podlaží nám ponúkalo množstvo interaktívnych exponátov na vyjadrenie rôznych zákonov fyziky či na pochopenie princípu fungovania mnohých zariadení okolo nás. Žiaci mali možnosť vyskúšať na vlastnej koži princíp naklonenej roviny, kladky či elektrických výbojov. Len zriedka sa našli exponáty, ktoré by boli za sklom či za bariérou.

Veľmi zaujímavá bola zbierka najvýznamnejších míľnikov v technike – parných lokomotív od čias Rakúsko-Uhorska, historických automobilov, napríklad prvý sériovo vyrábaný legendárny automobil Ford model T, motocyklov, lietadiel, vrtuľníkov a lodí. Výstava nám ponúkla aj technológie, ktoré sa budú používať v budúcnosti.

Následne sme navštívili areál zámku Schönbrunn s jeho rozsiahlymi záhradami. Rozprávkovému zámku sa hovorí aj „viedenský Versailles“. Stavba sa nachádza v západnej časti mesta. Za výstavbou prekrásneho reprezentatívneho sídla stojí cisár Leopold I. Ten na konci17. storočia zveril náročnú úlohu architektovi Bernardovi Fischerovi z Erlachu.

Okrem zámku sa v areáli nachádza aj rozľahlý park so zámockými záhradami a fontánami, najstaršia zoologická záhrada na svete, záhrada plná bludísk a hier či skleníky s botanickými exponátmi.

Všetkým sa exkurzia veľmi páčila a už teraz sa tešíme na ďalšie spoznávanie nových miest v budúcom školskom roku.

Mgr. Katarína Rabajdová