Súťaž Expert

Žiaci našej školy si vyskúšali úroveň svojich vedomostí v súťaži Expert – geniality show. Všetci obstáli veľmi dobre, každý účastník dostal diplom a pero, najlepší riešitelia aj vecnú cenu a veľký diplom TOP expert.