Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo Bratislava IV

V dňoch 13. 3. – 15. 3. 2023 sa v priestoroch Kultúrneho centra v Lamači pod záštitou Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka a v úzkej spolupráci s Národným osvetovým centrom uskutočnilo okresné kolo celonárodnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v prednese poézie a prózy pre Bratislavu IV.

Našu školu reprezentovali v troch kategóriách žiaci Daniel Ďurovič (3. C), Anna Striebliková (4. B), Martin Beťko (6. A), Michal Cvek (5. A), Ema Šatková (9. A) a Adam Beťko (7. C). Všetci predviedli hodnotné umelecké výkony, ktoré boli po skončení súťaže konfrontované aj s konštruktívnym rozborom od poroty, bezprostredne tak získali cenné usmernenia, ako sa ďalej vo svojom recitačnom rozvoji posunúť. Do popredia vystúpil prednes Martina Beťka, ktorý bol osobitne ocenený III. miestom v poézii (II. kat.).

V porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi súťaže hodnotíme veľmi pozitívne jej aktuálny priebeh, dôstojné priestory, celkovú organizáciu i odborné posúdenie výkonov zúčastnených žiakov s priamou spätnou väzbou od vysokokvalifikovanej poroty.

Už teraz sa tešíme sa umelecké zážitky, ktoré predvedú naši talentovaní recitátori opäť o rok!

Mgr. Ján Dano