Hviezdoslavov Kubín 2023 . . .

Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa. Umelecký prednes je prostriedkom na vyjadrenie vlastných pocitov, záujmov, názorov a postojov prostredníctvom zvolených literárnych textov a vlastného rečového prejavu. Osobnostná, názorová a estetická sebaprezentácia na verejnom vystúpení vedie interpreta k rozvíjaniu jeho predstáv, emócií, myslenia a k zdokonaľovaniu jeho reči, výrazu i kontaktu s publikom.

Každoročne sa naša ZŠ Pri kríži zapája do tejto celoslovenskej súťaže, a inak tomu nebolo ani tento rok. Dňa 02. marca 2023 žiaci I. a II. stupňa v troch kategóriách predviedli porote a svojim spolusúťažiacim krásne prednesy, pri ktorých dbali na prozodické vlastnosti reči. Nechýbala ani správna umelecká dramatizácia, ktorá podčiarkla interpretačné zručnosti jednotlivých súťažiacich.  

Všetkým zúčastneným blahoželáme, a zároveň sa tešíme na ich reprezentáciu našej školy v okresnom kole.

Výsledky:

I. kategória – POÉZIA:  1. miesto: Daniel Ďurovič (3.C)

                2. miesto: Oliver Krajčír (3.B)

                                        3. miesto: Ema Tomanová (3.B), Simona Ballová (3.C)

                                        Čestné uznanie: Šimon Pinke (2.B), Juraj Strempek (2.D), Kristína Švingálová (4.B)

                      PRÓZA:    1. miesto: Anna Striebliková (4.B)

                                        2. miesto: Stela Krabáčová (2.A)

                                        3. miesto: Ivana Žitná (3.A)

II. kategória – POÉZIA: 1. miesto: Martin Beťko (6.A)

                                        2. miesto: Michal Jánošík (6.C)

                                        3. miesto: Tatiana Bardíková (6.A)

                         PRÓZA: 1. miesto: Michal Cvek (5.A)

                                        2. miesto: Klaudia Kundrátová (6.A)

                                        3. miesto: Jakub Prítrský (5.A)

III. kategória – POÉZIA: 1. miesto: Ema Šatková (9.A)

                                         2. miesto: Šimon Čaplár (7.A)

                                         3. miesto: Nina Siposová (7.A)

                         PRÓZA: 1. miesto: Adam Beťko (7.C)

                                        2. miesto: Nataly Kurtyová (9.B)

                                        3. miesto: Terézia Mníchová (7.C)

Mgr. Katarína Rabajdová