Imatrikulácia prváčikov

31.1. bol významný deň pre našich prváčikov. Nielenže dostali svoje prvé vysvedčenia v škole, ale boli aj imatrikulovaní do žiackeho cechu prváckeho. Bolo milé pozerať sa na usmiate tváričky statočných prvákov, ktorí sa púšťajú do boja s písmenkami a číslami.

Veľká vďaka patrí našim prváckym pani učiteľkám, pani vychovávateľkám a vedeniu školy. Tiež ďakujeme za milú návštevu pánovi starostovi RNDr. Martinovi Zaťovičovi.