PROJEKT:   ,,POSTAVME si budúcnosť“

V tomto školskom roku sa nám v rámci projektu ,,Postavme si budúcnosť“, podarilo zatraktívniť vyučovanie technických predmetov. Počas vyučovania, projektových dní, ale aj v rámci záujmových činností, majú naši žiaci možnosť pracovať s programovateľnými stavebnicami Lego a s elektronickými stavebnicami Boffin. Takouto zábavnou formou ich uvádzame do základov programovania a vedieme ich k lepšiemu pochopeniu technológiám.

K láske k technike sa nám podarilo nadchnúť aj tých najmladších žiakov. Žiaci druhého ročníka, počas záujmovej činnosti, prostredníctvom hry so stavebnicami Boffin, dokázali pochopiť princíp fungovania elektrického obvodu. Pochopili aj význam obnoviteľných zdrojov energie.

Pomocou elektrickej, ale aj solárnej energie vedia rozkrútiť vrtuľky, kolotoče, zapojiť digitálne hodiny, či merače energie. Zvládnu rozsvietiť svetielka, rozblikať farebnú hudbu, rozozvučať alarm, dokážu zostrojiť aj jednoduchú premietačku a autíčka na solárny pohon. Pracujú v menších skupinách, intuitívne a darí sa im poskladať zaujímavé elektronické hračky. Následne ich predvedú svojim kamarátom a zorganizujú napríklad preteky takto vytvorených autíčok.

Naši starší žiaci majú možnosť pracovať s programovateľnými stavebnicami Lego. Vytvárajú rôzne zaujímavé robotické hračky a následne ich naprogramujú k tomu, aby vykonali nejakú zaujímavú činnosť.

Vytvárajú rôzne projekty pomocou lega programovateľnej kocky. Ako príklad uvádzame tri najzaujímavejšie projekty: robota ktorý komunikuje pomocou morzeovky, robota ktorý nás prevedie galaxiou Malého princa a autíčko ovládané pomocou joysticu. Žiaci si zvolili tému, následne na ňu nielen zostavili robota, ale vytvorili aj prostredie a vhodný príbeh.

Svoje projekty následne postupne predstavili mladším žiakom počas projektových dní, kde si mladší žiaci mohli pozrieť prechádzku vesmírom, skúsiť uhádnuť hádanky v Braillovom písme, či zajazdiť autíčkom medzi prekážkami.

Takto sme pomocou elektronických stavebníc Boffin a programovateľných Lego robotov, do sveta technológií prilákali mladších, aj starších žiakov a podarilo sa nám nadchnúť aj naše dievčatá, čím sme odbúrali predsudky, že technika a programovanie je výsostne „mužská“ záležitosť a pre dievčatá v ňom nie je miesto.

Využívaním stavebníc podporujeme rozvoj logického myslenia, schopnosť analyzovať problém a nájsť riešenia. Práca v skupinách podporuje rozvoj komunikačných zručností, tímovej spolupráce a prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania rozvíjame prezentačné zručnosti našich žiakov, podnecujeme ich k tvorivosti, súdržnosti a radosti z objavovania nových poznatkov.

Stavebnice obsahujú podrobné návody a manuály, ktoré prispievajú k ľahšiemu pochopeniu základných postupov. Výučbové elektronické stavebnice rozvíjajú okrem detskej predstavivosti tiež znalosti na poli elektroniky, fungovanie elektrosúčiastok či robotiky.

Finančné prostriedky na nákup stavebníc potrebných na realizovanie projektu sme získali v zamestnaneckom grantovom programe od Nadácie Volkswagen Slovakia.

Veríme, že pochopenie fungovania a základov programovania s využitím rôznych stavebníc, v našich žiakoch dokážu prebudiť túžbu venovať sa veľmi dobre ohodnotenému odvetviu so širokými možnosťami uplatnenia.

Mgr. Ingrid Jančiarová a Mgr. Michaela Bulíková