„Z rozprávky do rozprávky s Pavlom Dobšinským“

Každý kalendárny mesiac patrí niečomu. Január je mesiac kreativity, október je mesiac úcty k starším, máj je mesiac lásky. A marec? Marec je pre každého z nás jednoznačne mesiacom knihy. 

Práve preto sme sa dňa 28.03.2022 vybrali s piatakmi a šiestakmi do krajiny „Rozprávkovo“ na cestu „Z rozprávky do rozprávky s Pavlom Dobšinským.“ 

Zábavnou, výchovnou, no najmä poučnou formou sme sa zoznámili s naším národným pokladom – ľudovou rozprávkou. Žiaci spoznali Zlatovlásku, Hadogašpara, Svendži gazdu či odvážneho mládenca s príznačným menom Nebojsa. 

Žiaci si tak zmerali sily vo vedomostnej súťaži, v ktorej si preverili svoje vedomosti z literatúry, no najmä svoju schopnosť čítať s porozumením. 

Každú triedu piateho a šiesteho ročníka reprezentovali traja žiaci, ktorí vytvorili šesť družstiev. Súťažili v štyroch kolách, pričom každé kolo bolo tematicky zamerané na hlavné postavy, dejové línie či na nášho najvýznamnejšieho zberateľa ľudových rozprávok Pavla Dobšinského. 

Žiaci mali možnosť získať max. 30 bodov. Všetci súťažiaci boli úspešní a jednotlivé umiestnenia sa naozaj líšili len v maličkých bodových rozdieloch. Nech sa páči výsledky: 

1. miesto:  6.A  (26 bodov)

Júlia Chorvátová, Nela Lajčáková, Andrej Huba

2.miesto: 5.B (25 bodov)

Alexander Vlk, Peter Ondroušek, Pavel Jurovatý  

3. miesto: 6.B (24 bodov)

Ema Melišová, Letícia Senková, Ester Sodomová

Všetkým súťažiacim blahoželáme. 

Mgr. Katarína Rabajdová