V rámci ŠKD

Každý pondelok v rámci ŠKD si deti môžu zatancovať na školskom ihrisku. Taktiež každú stredu sa môžu deti zapojiť do súťaží, kde si vyskúšajú svoje športové schopnosti.