MATEMATICKÝ KLOKAN

Už tradične sa žiaci z našej školy zúčastnili medzinárodnej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN, ktorá sa uskutočnila 19. apríla  2021 pre žiakov 2., 3., a 4. ročníka a 20. apríla sa konala pre našich prváčikov. Súťažilo presne 35 žiakov 1. stupňa. Tento školský rok sa kvôli pandemickej situácii realizujú súťaže aj v on-line prostredí. Veľmi sme sa všetci tešili, že testíky môžeme vypracovať v našej školičke. Naši žiaci sa už nevedeli dočkať zaujímavých úloh, ktoré riešili aj tento rok. Každý žiak dostane diplom za účasť a najlepší aj vecné ceny. Výsledky si všetci zúčastnení žiaci môžu pozrieť 12. mája 2021 na matematickyklokan.sk po zadaní kódu našej školy (11276) a svojho hesla. Ďakujem pani učiteľkám triednym a pani zástupkyni Mgr. Černákovej za pomoc pri organizácii súťaže.

                  Koordinátorka súťaže Mgr. Angelika Krajčovičová