MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA Z6 až Z8

31. 3. 2021 prebehlo okresné kolo Matematickej olympiády pre šiesty až ôsmy ročník. Žiaci prvý krát vypracovávali zadania online z domu. Súťaže sa zúčastnili dvaja siedmaci. Úspešnými riešiteľmi sú obaja. Ján Frátrič  zo 7.A sa umiestnil na 5. mieste s počtom bodov 13 a Daniela Klimanová zo 7.C  sa umiestnila na 11. mieste s počtom bodov 10.

Srdečne blahoželáme                                                               Mgr. Beata Tomášková