Tvorba plagátov z informatiky

Práce žiakov z predmetu informatika počas dištančného vyučovania.