Návrat hore

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto9
„Neverte všetkému čo sa vám predkladá. Skúmajte a presvedčte sa sami o všetkom.“ Jan Amos Komenský

Základná škola Pri kríži ako povinná osoba zabezpečuje poskytovanie informácií v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Na základe zákona má každý právo na informácie, ktoré má povinná osoba k dispozícii. Informácie sa sprístupňujú bez preukázania dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.


Fyzická alebo právnická osoba môže podať žiadosť:
písomne na adrese:
Základná škola, Pri kríži 11, 841 02 Bratislava

Osobne, ústne alebo iným technicky vykonateľným spôsobom:

riaditeľka školy: Mgr. Iveta Mikšíková

telefonický kontakt : 0911 227 834

email: miksikova@prikrizi.sk

tajomníčka školy: Eva Syrovátková

telefonický kontakt: 02/643 669 42, 0915/859 560

email: syrovatkova@prikrizi.sk

Žiadosti doručené priamo žiadateľom sú vybavované v úradných hodinách, ktoré sú stanovené nasledovne :

pondelok 7:30 - 15:30 h.
utorok 7:30 - 15:30 h.
streda 7:30 - 15:30 h.
štvrtok 7:30 - 15:30 h.
piatok 7:30 - 15:30 h.

 

Povinne zverejnené informácie

 

Copyright © 2020 ZS PRI KRIZI Rights Reserved.