Vedúca ZŠS

Mgr.Ingrid Tomaškovičová

tel.: 0911 234 665
mail: tomaskovicova@prikrizi.sk

Tel.č. na odhlasovanie stravy
0910 211 155
Číslo účtu IBAN na úhradu poplatkov:
SK47 0200 0000 0016 3643 2751

Základná škola pri kríži

Pri kríži 11
841 02 Bratislava

02/64 366 942

IČO: 36060917
DIČ: 2021549695

Číslo darovacieho účtu:
SK33 0200 0000 0016 3638 9159