Zoznam pomôcok a školských potrieb do 1. a 3. ročníka

1. ročník

Prezuvky – so svetlou podrážkou, s uzavretou pätou, nie šľapky

Hygienické potreby – hygienické vreckovky 2ks (1 krabica), malý textilný obrúsok pod desiatu

Vrecúško na TŠV – tepláková súprava, krátke športové nohavice, biele tričko, ponožky, halové tenisky, alebo tenisky s bielou nešmykľavou podrážkou

Pomôcky na VYV – vodové farby, stabilný pohár na vodu (nie sklenený), 2ks guľatých štetcov (tenší a hrubší), hrubý plochý štetec, mastný pastel (voskovky), nožnice s guľatým hrotom, handrička, lepidlo disperzné (napr. gama fix) a lepidlo tyčinkové, plastelína, gumený obrus 60×90 cm (nie väčší), staršie tričko, košeľa alebo zástera, farebný papier, výkresy A4 30 ks výkresy A3 20 ks

Peračník – 3 ks ceruza mäkká (č. 2), farbičky –12 ks (silne pigmentované), strúhadlo, guma,

Ostatné – zošit linajkový č. 511 – 5 ks, zošit linajkový č.513 – 2ks, zošit

č. 624 (slovníček), zošit čistý malý, dosky malé (na zošity) a veľké (na šlabikár a PZ), obaly na zošity a učebnice, prefotená kartička poistenca 2ks

Všetky pomôcky aj veci na oblečenie poprosíme označiť menom

 (veci vo vrecúškach TŠV, VYV, na prezuvkách, nožnice, lepidlá v peračníkoch…)

3. ročník

SLOVENSKÝ JAZYK:

  • 523 (10 ks)

MATEMATIKA:

  • 524 (5 ks)

Geometria:   30 cm pravítko a trojuholník s ryskou

Zošity:

  • 440 (bez linajok) – geometria
  • štvorčekový – malý

PRÍRODOVEDA:

  • 440 (čistý) aj s podložkou

VLASTIVEDA:

  • Zošit: 440 (čistý) aj s podložkou

HUDOBNÁ VÝCHOVA:

  • Notový zošit – môže byť aj z 2. ročníka

TELESNÁ VÝCHOVA:   úbor vo vrecku

VÝTVARNÁ VÝCHOVA :

Výkresy A420 ks + A3 10 ks

Farebný papier –  2 ks

Plastový box – vyčistený priniesť na začiatku roka

( štetce rôznej veľkosti, voskovky, vodové a  temperové farby, nádobku (väčšiu) na vodu, obrus na lavicu, handričku, ochranný odev ( stačí staré tričko ), plastelína

PERAČNÍK  : perá ( modré, zelené ), ceruzky, strúhadlo, tyčinkové lepidlo, nožnice, farbičky, gumu ).

POZNÁMKA : ostatné pomôcky budú upresnené v priebehu školského roka.

Pomôcky odporúčame označiť menom.