Zmena príspevku na stravovanie

Vážení rodičia od 1.9.2021 sa mení výška mesačného príspevku na stravovanie a spôsob platby zákonného zástupcu.
Pre bližšie informácie vás budeme kontaktovať cez stránku EduPage v najbližších dňoch.