ZBEROVÁ SÚŤAŽ – ,,STARÝ MOBIL SEM!“

Milí žiaci, rodičia a priatelia školy.

Keďže nám všetkým záleží na tom, aby bola naša Zem krajšia, čistejšia a dokázala aj naďalej živiť nás, aj naše budúce generácie, v tomto školskom roku sme sa opäť zapojili do environmentálnej súťaže, ktorú vyhlasujú Recyklohry, pod názvom:

,,Starý mobil sem!“

Pohľadajte doma, alebo u starých rodičov, prípadne priateľov a známych STARÉ A NEFUNKČNÉ MOBILNÉ TELEFÓNY a prineste ich do školy. Nahláste triednej pani učiteľke, alebo pánovi učiteľovi, počet prinesených mobilov a svoje meno.

– Do zberných boxov sa vhadzujú mobilné telefóny bez batérie, pokiaľ je to možné. Batériu je potrebné vhodiť do zberného boxu na použité batérie.

– Obe nádoby budú umiestené pri recepcii školy.

– Dávame pozor, aby sa v zbernom boxe nachádzali len mobily (nie tablety, prehrávače,…) V prípade, že v boxe budú napríklad papiere, plastové fľaše, zvyšky jedla,….. bude škola penalizovaná a to strhnutím 25 % z bodov za zaslanú zásielku.

– Súťaž prebieha od 9.10. do 15. 11. 2023

Okrem toho, že urobíme niečo užitočné pre našu planétu, môžeme vyhrať zaujímavé ceny:

✓ Najúspešnejšia škola v zbere mobilov na počet žiakov získa: 1. – 5. cena – 1000 Eur na realizáciu užitočného zeleného nápadu v škole alebo obci

✓ V kategórii MŠ a 1.st. ZŠ 6. – 8. cena – Environmentálne divadielko od Show DeTom

✓ V kategórií 2.st. ZŠ a SŠ 6. – 8. cena – 30 x lístky do siete kín Cinemax

✓ Najúspešnejší jednotlivec (žiak, študent) –odmenených bude 50 žiakov, ktorí odovzdajú najväčší počet mobilov (neplatí pravidlo len jedného víťaza len z jednej školy, tj. z jednej školy môžu byť ocenení aj viacerí žiaci, ak dosiahnu v počte odovzdaných mobilov najlepšie výsledky). Odmena pre najlepších jednotlivcov bude NOVUČKÝ TABLET Samsung Galaxy TAB A7 Lite WiFi sivý T220N.

Okrem toho bude vyžrebovaných ďalších 100 žiakov zo všetkých zúčastnených žiakov, ktorí budú odmenení nasledovne:

• 10 krásnych ruksačikov od Abrfabr

• 35 ks kníh pre menších Recyklohráčov

• 35 ks kníh pre väčších Recyklohráčov

• 20 ks ponožiek Pozrieš-triediš!

Tak ako v predošlých rokoch, aj tento rok, zakúpime našim žiakom ďalšie zaujímavé ceny za body, ktoré získame na účet školy v konte Recyklohry.