Zápis do 1. ročníka 2021/2022

Vážení rodičia, vzhľadom k súčasnej situácii sme nútení pristúpiť  k zápisu detí v aj v tomto školskom roku prostredníctvom online prihlášky. Aby zápis prebehol čo najefektívnejšie, dovoľujeme si Vás požiadať o trpezlivosť a spoluprácu. Vyplňte, prosím prihlášku dôkladne a podľa skutočných údajov, ktoré sa budú kontrolovať pri vydávaní „Rozhodnutia“ na základe občianskeho preukazu zákonného zástupcu (rodič) a rodného listu dieťaťa.

Pri vypĺňaní online prihlášky dodržiavajte prosím diakritiku a písanie malých a veľkých písmen. Údaje o žiakovi musia byť identické s rodným listom.

Online prihlášky budeme prijímať od 19. apríla 2021 do 27.apríla 2021 elektronickou formou.

Zákonní zástupcovia, ktorí nemajú prístup k internetu môžu doručiť prihlášku osobne, bez prítomnosti detí na vrátnicu našej školy, kde Vám budeme k dispozícii dňa 21.apríla.2021 (streda) v čase od 9:00 hodiny do 12:00 hodiny a 22. apríla 2021 (štvrtok) v čase od 13:30 hodiny do 16:00 hodiny. Prosím však, aby ste túto možnosť využívali v čo najmenšej miere.

V prípade  otázok nás môžete kontaktovať cez pracovné dni od 9:00 do 12:00 (kontakty nájdete na stránke školy).

Vedenie školy