Zápis detí do prvých ročníkov 2023/2024

Zápis sa uskutoční na všetkých základných školách v stredu 19. apríla a 20. apríla, osobne za osobnej prítomnosti detí.

Viac informácií nájdete dolu v oznámení: