Základné školy po 22. februári

Na základe rokovania starostov okresu Bratislava 4, krízového štábu mestskej časti- Bratislava-Dúbravka a prieskumu základných a materských škôl medzi rodičmi bude organizácia základných a materských škôl pokračovať po 22. februári v súčasnom režime.

Základné školy – Žiaci prvého stupňa základných škôl sa budú naďalej vyučovať dištančne. Tak ako doteraz, bude k dispozícii aj školský klub pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a tých, ktorým povaha práce neumožňuje pracovať z domu.

V prípade zlepšenia pandemickej situácie mestská časť otvorí od 8. marca – materské školy minimálne pre predškolákov a základné školy pre 1. a 4. ročník prezenčne.

Ďakujeme za pochopenie. Budeme Vás včas informovať.