Výsledky volieb zástupcov rodičov do Rady školy zo dňa 22.9.2022

Voľby zástupcov rodičov do Rady školy prebehli dňa 22.9.2022 v priestoroch školy. Výsledky volieb sú nasledovné:

Získané počty hlasov:

1. Bc. Alexandra Bauková – 136
2. MUDr. Magdaléna Čaplárová – 97
3. Peter Chorvát – 76
4. Ing. Daniela Mlynárová – 236
5. Mgr. Petra Nevlahová – 125
6. Mgr. Miloš Pétery – 155
7. Ing. Soňa Petrovič – 194
8. Ing. Ľubica Tóthová – 204

Kandidáti, ktorí získali najvyšší počet platných hlasov boli zvolení do RŠ.

Za zástupcov rodičov boli zvolení:

1. Ing. Daniela Mlynárová – 7.B               počtom hlasov 236
2.  Ing. Ľubica Tóthová – 4.C                   počtom hlasov  204
3. Ing. Soňa Petrovič – 2.C a 4.A             počtom hlasov 194
4. Ing. Miloš Pétery – 5. B                       počtom hlasov 155