Vyjadrenie k billboardu v areáli školy

Vážení rodičia,
viacerí sa na nás obraciate kvôli billboardu umiestnenému v areáli školy. Škola tento billboard nevlastní, neprenajíma a nijakým spôsobom nezodpovedá za jeho obsah.

Za porozumenie ďakujeme.

Vedenie školy