Výberové konanie ZŠ Senec

Mesto Senec vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky ZŠ, Kysucká 14, Senec.

Bližšie informácie nájdete vo vyhlásení o výberovom konaní.