Výberové konanie na ZŠ Beňovského

Mestská časť Bratislava-Dúbravka vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Beňovského 1, 841 01 Bratislava s nástupom 01. mája 2022.

Bližšie informácie k požiadavkám na túto funkciu sa dozviete tu: