Úradné hodiny počas prázdnin

Vážení rodičia, prevádzka ZŠ sa cez letné prázdniny preruší nepretržite najmenej na tri týždne, a to z dôvodu výmeny podláh, rekonštrukcie kuchyne ako aj čerpanie dovolenky zamestnancov v čase od 10.7.2023 do 28.7.2023.

Úradné hodiny počas letných prázdnin od 31.7.2023:
Pondelok – Štvrtok: 9:00 – 12:00

Žiadosti, dotazy atď. môžete zasielať na emailovú adresu: syrovatkova@prikrizi.sk alebo telefonicky v čase úradných hodín: 0915 859 560.