Úradné hodiny počas letných prázdnin

Úradné hodiny počas prázdnin budú v pondelok – štvrtok 9:00 – 12:00 hod.

Žiadosti, otázky a podobne môžete zasielať na emailovú adresu:
syrovatkova@prikrizi.sk alebo telefonicky: 0915 859 560

Čerpanie dovolenky bude prebiehať od 12.7.2021 do 30.7.2021 – v tomto čase bude škola zatvorená.