Úradné hodiny počas letných prázdnin

Pondelok – Štvrtok: 9:00 – 12:00

Žiadosti, dotazy atď. môžete zasielať na emailovú adresu:

syrovatkova@prikrizi.sk alebo telefonicky: 0915859560

Čerpanie dovolenky:

Od 12.7.2022 do 30.7.2022 – v tomto čase bude škola zatvorená.