Testovanie na škole

V záujme zachovania zdravia a bezpečnosti žiakov a zamestnancov školy, Ministerstvo školstva umožní dobrovoľné testovanie žiakov v domácom prostredí.

Žiaci sa môžu otestovať PCR kloktacími testami a tiež objednať si sadu 25 ks AG testov na domáce samotestovanie. Možnosť testovania môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19.

Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR.

Na základe zisteného záujmu riaditeľka školy objedná potrebný počet testov do 26.8.2021. Objednané testy si zákonný zástupca prevezme proti podpisu na škole. O presnom termíne distribúcie Vás budeme informovať.

Od 20.8.2021 bude spustená  prostredníctvom edupage anketa na zisťovanie záujmu o kloktacie PCR testy a sadu AG testov. Anketa bude prebiehať do 25.8.2021 do 12:00 h.

Mgr. Iveta Mikšíková, riaditeľka školy

Blížiace sa udalosti

[events-calendar-templates category="all" template="minimal-list" style="style-3" date_format="full" start_date="" end_date="" limit="3" order="ASC" hide-venue="no" socialshare="no" time="future"]