Súťaž „Krídla fantázie“

Vážení rodičia a milí žiaci,

dávam Vám do pozornosti súťaž, ktorú naša škola organizuje pri príležitosti „Marca-mesiaca knihy“. Žiaci už o tejto súťaži boli informovaní prostredníctvom školského rozhlasu. Ďovoľte mi informovať aj Vás, vážení rodičia a aj žiakov, ktorí oznam v školskom rozhlase nepostrehli.

V termíne od 01.03 do 15.04.2023 sa naši žiaci môžu zapojiť do súťaže „Krídla fantázie“, ktoré ich prostredníctvom prečítaných kníh odnesú do rôznych čarovných, dobrodružných či napínavých svetov. Súťaž sa realizuje v školskej knižnici.

            Podstatou tejto súťaže je v danom období prečítať čo najviac kníh, odfotiť sa pri našich „Krídlach fantázie“ a do krabice vhodiť lístok so svojím menom a priezviskom, triedou, názvom knihy, ktorú prečítal a krátkym opisom o čom daná kniha bola. Každú prečítanú knihu je potrebné napísať na osobitný lístok a vhodiť do krabice.  Čím viac prečítaných kníh, tým väčší počet lístkov a tým pádom väčšia šanca na výhru. Koncom apríla sa vyhodnotí súťaž. Vecnými cenami budú odmenení piati žiaci za I. stupeň a piati žiaci za II. stupeň. Vyhrávajú žiaci, ktorí budú mať prečítaných najviac kníh.

            Každú stredu budú v školskej knižnici aj pomocníci – žiaci deviateho ročníka, ktorí našim najmenším žiakom pomôžu zapísať na lístok potrebné údaje, usmernia ich a povedia im pravidlá súťaže. Mnohí žiaci sa už do súťaže zapojili. 😊

            Pevne verím, že sa Vám táto aktivita páčia a zapojíte sa v hojnom počte. V školskej knižnici sedávam každú stredu, a preto viem, že čítanie vás baví. Tak prečo sa nepokúsiť cez obľúbenú činnosť aj vyhrať nejaké zaujímavé ceny?

Mňa nájdete v knižnici každú stredu od 13:00 do 14:30 hod. a pani učiteľku Ftáčnikovú každý pondelok od 13:00 do 14:00 hod. Teším sa na Vašu účasť. 😊

S pozdravom Mgr. Katarína Rabajdová