Šťastné a veselé Vianoce

Zvončeky už zvonia a ihličie vonia,

svetlo sviečok mihotavé, Vianoce k nám prišli práve.

Preto sviatky krásne majte, v pohode ich prežívajte.

praje celý kolektív ZŠ Pri kríži.