Starý mobil sem!

Milí žiaci a rodičia! Naša škola sa zapojila do zberovej súťaže: Recyklohry:  SMS Starý mobil sem! Budeme odovzdávať staré mobily s evidenciou jednotlivých žiakov a počtom nimi odovzdaných mobilov.

Za každý odovzdaný mobil získame 10 bodov na bodový účet školy a navyše, budeme zapojení aj do súťaže o vecné ceny pre najlepších jednotlivcov?

  • Čo všetko môžeme vyhrať?

✓ Najúspešnejšia škola v zbere mobilov na počet žiakov získa:

1. – 5. cena – 1000 Eur na realizáciu užitočného zeleného nápadu v škole alebo obci

(podmienky odmeny na konci pravidiel)

✓ V kategórii MŠ a 1.st. ZŠ

6. – 8. cena – Environmentálne divadielko od Show DeTom

(termín divadielka bude dohodnutý s každou školou individuálne)

✓ V kategórií 2.st. ZŠ a SŠ

6. – 8. cena – 30 x lístky do siete kín Cinemax

• Okrem toho škola, ktorá bude viesť evidenciu žiakov, súťaží aj o tieto ceny:

✓ Najúspešnejší jednotlivec (žiak, študent) – odmenených bude 50 žiakov, ktorí odovzdajú najväčší počet mobilov (neplatí pravidlo len jedného víťaza len z jednej školy, tj. z jednej školy môžu byť ocenení aj viacerí žiaci, ak dosiahnu v počte odovzdaných mobilov najlepšie výsledky). Odmena pre najlepších jednotlivcov bude novučký tablet.

✓ Okrem toho bude vyžrebovaných ďalších 100 žiakov zo všetkých zúčastnených žiakov, ktorí budú odmenení nasledovne:

• 15 ks ročného predplatného environmentálneho časopisu Stromáčik (prvých 15 detí z kategórie MŠ, 1.a2.trieda ZŠ)

• 85 ks kníh s environmentálnou témou (podľa veku vyžrebovaných)

  • Čo je potrebné urobiť pre to, aby si vyhral?

Starý, nefunkčný mobil, prines do školy, odovzdaj ho svojej triednej pani učiteľke, alebo učiteľovi, aby Ťa zaevidovali.

Ak sa to dá, batériu z mobilu vyber.

Po zaevidovaní, odnesieš mobil Ty, alebo Tvoj triedny učiteľ, alebo učiteľka, do zbernej nádoby na recepcii.

Batériu vhoď do nádoby na batérie, ktorú nájdeš hneď vedľa nádoby na mobily.

Čím viac mobilov prinesieš, tým väčšiu šancu máš vyhrať novučičký tablet.

Súťaž trvá do 30.10. 2021                                        

ĎAKUJEME za spoluprácu a želáme veľa šťastia:-)

Motivačné video: https://www.youtube.com/watch?v=NGjH7maB65M