Športový deň

Milí naši priatelia školy, všetci sa už tešíme na 1.6. (sobota), kedy štartuje ďalší ročník nášho futbalového turnaja.

  1. 8 00  hod. Otvorenie turnaja
  2. 8 15   hod. Začiatok turnaja – 1. zápas
  3. 9 00 – 930 hod. Slávnostné otvorenie dňa (nastúpenie družstiev, krátky program)

Podrobný časový rozpis, či propozície nájdete v priloženom súbore.