Školská psychologička v čase online vyučovania

Počas dištančnej formy vzdelávania má školská psychologička Mgr. Miriam Siposová pevný rozvrh určený pre začlenených žiakov. S týmito deťmi pracuje buď individuálne alebo skupinovo podľa toho, aká forma im vyhovuje a aké sú ich individuálne potreby.

Ostatné hodiny sú určené na konzultácie pre rodičov alebo žiakov školy, a to po predošlej dohode prostredníctvom EduPage. Rovnako ich môžu využiť žiaci, ktorí si potrebujú precvičiť nejaké učivo alebo sa potrebujú jednoducho porozprávať.
Konzultácie sú možné aj telefonicky, a to na čísle 0910211145, v čase od 8.30 do 15.00.