Škola v prírode

Žiaci štvrtého ročníka dorazili do školy v prírode v poriadku.