Riaditeľské voľno

Podľa § 150 ods. 5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľka Základnej školy, Pri kríži 11 841 02 Bratislava, udeľujem dňa 6.4.2022 (streda) riaditeľské voľno pre žiakov 5.-8. ročníka z dôvodu organizačného zabezpečenia celoslovenského testovania „TESTOVANIE 9“.

Mgr. Iveta Mikšíková