Riaditeľské voľno

Podľa § 150 ods. 5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľka Základnej školy, Pri kríži 11 841 02 Bratislava  udeľuje dňa 22.3.2023 (streda) riaditeľské voľno pre žiakov 6.-8. ročníka z dôvodu: Testovanie 9.