Prvý školský deň

Vážení rodičia, milí žiaci,
čas letných prázdnin sa naplnil a my sa tešíme, že sa opäť uvidíme v školských laviciach.

Prvý deň v škole budú prebiehať nasledovne:

4.9. PONDELOK

1. ročník – nástup o 8:00 pri zadnom vchode ŠKD (od Kraja). Žiakov si tu prevezmú triedne učiteľky a spolu s rodičmi sa presunú do tried, kde sa žiaci aj rodičia dozvedia všetko potrebné.

2. – 4. ročník – nástup o 9:00 – vchod ŠKD (od Kraja). Žiakov si prevezmú triedne učiteľky.

5. – 6. ročník – nástup o 9:00 – átrium školy. Žiakov si prevezmú triedne učiteľky.

7. – 9. ročník – nástup o 9:00 – hlavný vchod (vrátnica). Žiakov si prevezmú triedne učiteľky a triedni učitelia.

Vyučovanie pre 1. a 2. stupeň končí 3. vyučovacou hodinou (10:35 hod.).

Obed bude vydávaný medzi 10:30 a 12:30 hod.

ŠKD – ranná družina v pondelok nefunguje. Poobedná je do 17:00 hod.