Prváci – organizácia nástupu do školy

Prvý ročník – triedy: 1.A, 1.B, 1.C

Nástup do školy 5. 9. 2022

 • 1. ročník – príchod o 8:00 – átrium (vchod od telocvične), v prípade nepriaznivého počasia v triede.
 • V prvý deň musia všetci žiaci doniesť vypísané tlačivo „Vyhlásenie o bezpríznakovosti“, ktoré nájdete v sekcii Tlačivá a dokumenty. Vyhlásenie je možné odovzdať aj elektronicky cez EduPage.
 • Ranná ŠKD v tento deň nie je. Popoludňajšia  je v prevádzke
 • Koniec vyučovania:
  Pre žiakov 1. ročníka si rodičia môžu prísť o 10:00. Viac informácií poskytnú triedne učiteľky 5. 9.

Organizácia  vyučovania 6. 9. 2022

 • Nástup na vyučovanie – príchod do školy o 7,45  nechať si časovú rezervu. Rodičia nevstupujú do budovy školy. Deti privádzajte od zadného vchodu (nie recepcia)
 • Doniesť: peračník (v peračníku – 3x ceruzky, farbičky, strúhadlo na ceruzky, guma) . Pero zatiaľ nenosiť.
 • Žiacka knižka (vypísaná a obalená) a slovníček, desiata, obrúsok, prezuvky – zabalené a podpísané, školskú tašku odporúčame od 1. dňa chystať s deťmi, skôr si zapamätajú ako vyzerajú jednotlivé učebnice.
 • Celý týždeň sa  učíme 4 vyučovacie hodiny, končíme 11, 40 – zatiaľ ešte nepôjdeme podľa rozvrhu.
 •  Ak  máte záujem vyzdvihnúť dieťa až po naobedovaní, treba prísť najskôr o 13, 00 hod. (to sa týka detí, ktoré budú navštevovať ŠKD).
 • Po skončení vyučovania musíme vedieť, kto ide domov a kto zostáva v školskom klube – písomne napísať do slovníčka .
 • Čip musí mať každé dieťa každý deň a musí sa prihlásiť do čipovacieho systému – systém je zároveň prepojený so školskou jedálňou.
 • Obed dieťaťa treba odhlásiť do 14, 00 hod. deň vopred, ak dieťa ochorie v noci, nie je možné ho odhlásiť ráno, rodič si musí prísť pre obed, v opačnom prípade bude tento obed v mesačnom vyúčtovaní spoplatnený (likvidácia už navareného jedla).
 • Ak dieťa nejde do školského klubu, tak treba čakať pri bráne, zo strany od recepcie, dieťa odovzdávame rodičovi, potreba osobného kontaktu.

Vyzdvihnutie dieťaťa:

 • Do 14,00 hlavný vchod (recepcia), od 14,00 zadný vchod

Dňa  8. 9. 2022 bude rodičovské združenie o 16,00 v kmeňových triedach.

Pomôcky: podľa zoznamu – zoznam nájdete na stránke školy www.prikrizi.sk- – Zápis do 1. ročníka – po rozkliknutí – Zoznam pomôcok do 1. ročníka

výtvarnú výchovu zatiaľ nenosiť – donesú podľa pokynov

úbor na telocvik vo vrecúšku  priniesť už od utorka – všetko podpísané a označené triedou, aj vrecúško

 • Ostatné pomôcky si budú deti nosiť podľa pokynov triednej pani učiteľky
 • 2x  balenie hyg. vreckoviek – box
 • 2x balenie hygienických utierok na ruky

Príspevky, ktoré budete uhrádzať v školskom roku:

príspevok RZ – bude ešte len schvaľovaný aj s termínom zaplatenia

príspevok na hygienické potreby

triedny fond – vzniká po dohode učiteľa s triedou, minimálna suma ktorú navrhujeme je 10 eur

kultúrne podujatia – platia sa pribežne

fotografovanie

výlet exkurzia aktuálne

Čip – nosiť stále ráno aj pri odchode čipovať

Komunikácia s tr. učiteľkou bude  prebiehať v EduPage  alebo služobným mailom.