Projekt “Vyriešme šatne pre deti”


Ďakujeme ZRPŠ Pri kríži a Bratislavskému samosprávnemu kraju za finančnú podporu. Aj s ich pomocou sa  nám podarilo vyriešiť nedostatočné šatňové priestory. Druhostupniari užívajú od nového školského roku nové šatňové skrinky, takže sa nám darí lepšie udržiavať čistotu a poriadok v šatniach. Veríme, že bude menej dochádzať ku stratám a poškodeniam.