Prihlasovanie na krúžky

Vážení rodičia,

tento rok bude prihlasovanie na krúžky prebiehať cez EduPage. Všetkým rodičom bola zaslaná anketa s možnosťou prihlásiť svoje dieťa na školský krúžok. Anketa je otvorená do nedele 17.9.2023.

Krúžok je možné uhradiť cez vzdelávací poukaz (ak je v stĺpci „Platba“ uvedený symbol VP). Pokiaľ by ste chceli navštevovať viac ako jeden krúžok, ďalší krúžok je nutné zaplatiť v sume 32 eur/šk. rok. Vzdelávacie poukazy žiaci dostanú od svojich triednych učiteľov. Je potrebné ich podpísať a vrátiť naspäť triednemu učiteľovi, pokiaľ VP neuplatňujete mimo našej školy.

Ponuku krúžkov si môžete pozrieť aj tu.