Predstavenie kandidátov vo voľbách do Rady školy za zástupcov
rodičov

Vážení rodičia,
tu sa môžete zoznámiť s kandidátmi na zástupcov rodičov v Rade školy kandidujúcich v blížiacich sa voľbách.